Οινοποιειο

Κεχρής

“Οι ΑΞΙΕΣ μας καθορίζουν την ταυτότητά μας, το ποιοι είμαστε.
Και η ταυτότητά μας καθορίζεται από τις πράξεις μας, το τι κάνουμε.
Γι’ αυτό, δίνουμε αξία στις αξίες μας, προσπαθώντας κάθε πράξη μας να τις εκφράζει.”

η φιλοσοφια μασ

Για μας, το κρασί δεν είναι μονοδιάστατο. Δεν είναι, απλά και μόνο, ένα προϊόν.
Για μας, το κρασί είναι πολυδιάστατο και συνυφασμένο με τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, την ίδια τη ζωή.

Συνδέεται με τον πολιτισμό, καθώς η παραγωγή του σχετίζεται άμεσα με την ιστορία και την παράδοση κάθε τόπου.

Συνδέεται με τον άνθρωπο γιατί από αυτόν προέρχεται και γι’αυτόν προορίζεται. Ο άνθρωπος-παραγωγός, με τηνάποψη, τη γνώση και την εμπειρία του, καθορίζει τον λόγο και τον τρόπο που παράγεται το κρασί, ενώ ο άνθρωπος-καταναλωτής γεύεται τον καρπό αυτής της προσπάθειας, χτίζοντας σταδιακά μια σχέση αμφίδρομη, μια σχέση αλληλε- πίδρασης.

Το κρασί για μας συνδέεται με την ίδια τη ζωή, δίνει αξία στις στιγμές της, μας φέρνει κοντά και μας κάνει να μοιραζόμαστε σκέψεις και συναισθήματα.